Torpaskolan

Torpaskolan skulle bli en ny och större skola med lokaler anpassade till dagens och morgondagens pedagogik. Samråd genomfördes med representanter för skolans elever och personal där önskemål om skolans framtida miljö och innehåll samlades in och bearbetades.

Ambitionen var att med enkla medel göra en robust och användbar skolgård med många informella sittmöjligheter och uterum av olika karaktär som inbjuder till många typer av aktiviteter. Vi ville också ge utemiljön vissa pedagogiska inslag som skulle kunna användas i undervisningen.

Mareld arbetade fram skolgårdens utformning och projekterade för styrd totalentreprenad. Handlingar togs fram för två olika utbyggnadsalternativ: om/tillbyggnad respektive nybyggnad. Valet föll till slut på en ny skola. Uppdraget fortsatte med uppföljning under byggtiden och slutbesiktning.

CATEGORY: Förslagshandling och FU för totalentreprenad
LOCATION: Vänersborg
YEAR: Byggd under 2011
CLIENT: Vänersborgs kommun
ARCHITECT: Contekton