Kongahälla Kv 5

MARELD har tagit fram förslag till bostadsgårdens utformning. Gården har ett öppet och inbjudande möte med intilliggande park- och gatumiljö.

CATEGORY: Förslag och projektering
LOCATION: Kungälv
YEAR: 2015
CLIENT: Riksbyggen
ARCHITECT: KUB arkitekter AB