Hönö askgravlund

MARELD fick förtroendet att jobba vidare med Hönö kyrkogård. När minneslunden var färdig ville man gå vidare med en askgravlund. I förslaget placerar vi askgravlunden nära befintlig minneslund. Det är den del av kyrkogården som ligger högst. Där sitter man med skogen i ryggen och utsikt mot havet. En bra plats för en askgravlund.

I utformningen bygger vi vidare på minneslundens formspråk. Det är samma byggstenar – en halvcirkelformad mur, granithällar och böljande planteringar. Men elementen används på ett annat sätt. Då minneslunden är en sluten plats, är askgravlunden öppen mot sin omgivning och del i en liten promenadslinga. Medan minneslunden är inspirerad av havet med blåblommande, böljande planteringar, tar askgravlunden avstamp i skogen och skogsbrynet. Vita skyar av blommade fågelbär, kaprifol och ormbunkar sätter karaktär på platsen.

 

CATEGORY: Förslagshandling
LOCATION: Hönö
YEAR: 2014
CLIENT: Svenska kyrkan, Öckerö församling