Bryggepromenaden i Trondheim

En del projekt har större plats i folks medvetande än andra.  Kjøpmannsgatan i Trondheim är ett sånt projekt.

Den ikoniska ”Bryggerekken” syns på alla turistbilder från Trondheim. Här finns rester från medeltiden och mycket att ta hänsyn till.  Men det är också en 700 m meter lång gata utan en enda bänk. Går det ändra en gatas funktion som effektiv transportled till att bli ett stråk där man vill stanna till och umgås? Och samtidigt behålla alla träd?  Vårt svar blev en bryggpromenad som kräver minimalt med schaktarbeten, är tillgänglig för alla, trygg och innehållsrik på upplevelser. Ibland viker promenaden av för träden, ibland sticker träden upp ur trädäcket.

Det är ett förslag som tar ett helhetsgrepp och som låter de gamla byggnaderna och träden komma till sin rätt. Samtidigt tar vi tag i de viktiga tvärkopplingarna och förslår lösningar för tillgänglighet och innehåll på platserna utmed stråket.

Bryggepromenaden avslutas på Krigsseilerplassen.

 

CATEGORY: Tävling, 1:a pris
LOCATION: Trondheim, Norge
YEAR: 2017
CLIENT: Trondheim kommune
ARCHITECT: Kjellgren & Kaminsky