Vinst i Södra Värtan

MARELD har vunnit parallellt uppdrag i Södra Värtan, Norra Djurgårdsstaden. Vi ritar gemensam gård samt taklandskap för TB-gruppen och HSB. Kvarteret ligger i anslutning till ny saluhall, torg samt park och har högsta ambition vad gäller hållbarhet och arkitektur. Byggnaderna ritas av Kjellgren & Kaminsky samt Joliark.