Vinst – parallellt uppdrag i Järpen

MARELD har vunnit ett parallellt uppdrag för ett nytt bostadsområde i Östra Röjsmon i Järpen, Åre kommun. Projektet genomfördes i samarbete med Kaminsky arkitektur.

Uppdraget har varit att ta fram en strukturplan samt övergripande gestaltningsförslag inför detaljplan. Området ska innehålla ca 80 bostäder för åretruntboende med en blandning av olika bebyggelsetyper och en förskola. Det ska vara ett modernt och hållbart boende med stark koppling till naturen, idrotten och gemenskapen i Järpens samhälle.

Området har utformats så att det kopplas samman med nuvarande samhälle men samtidigt har en egen identitet där platsens topografi, klimat, natur och landskap ger förutsättningarna för den nya bebyggelsen. Stor vikt läggs vid att så många som möjligt får del av vackra utblickar över fjällandskapet. Området förslås få ett grönt hjärta med gemensamma ytor för lek och samvaro som kan bli en samlingspunkt för de boende.

Projektet Östra Röjsmon är ett samarbete mellan Trollängen och Järpenbaserade Anariset.

MARELD och Kaminsky fortsätter nu arbeta fram underlag till detaljplanen.

Läs mer om projektet här.