Vinst i Skåne!

I konkurrens med över 6O förslag vinner team MARELD och Kjellgren Kaminsky andrapriset i den stora tävlingen om framtidens Bjärred!

Ur Juryns motivering:
Ett mycket genomarbetat tävlingsbidrag där
förslagsställarna arbetat igenom uppgiften
i olika skalor och visar stor förståelse för de
utmaningar som tävlingen formulerar. Tun
ger ett välkomponerat svar med moget och
kompetent förhållningssätt till platsen.
Läs mer om tävlingen hos Sveriges Arkitekter och Lomma kommun.

Ett mycket bra avslut på 2O18! Nu är vi så peppade och redo för 2O19!