Vi växer i Øresund

Malmökontoret har mycket att göra och vi är därför glada över att välkomna Malin Croner till teamet! Team Malmö-Øresund jobbar med projekt i hela Sverige med fokus på Øresundsregionen. De arbetar bland annat med projekt i Varvsstaden, Ystad, Sjöbo och Eons nya huvudkontor i Malmö.

Är du, som vi, lite nyfiken på Malin har hon svarat på några frågor nedan:

Hej Malin!
Du har varit hos oss i fyra veckor nu, vad var det som gjorde att du sökte dig till MARELD?

Det är spännande att vara med och starta upp ett kontor i Malmö samtidigt som man har tryggheten från duktiga och erfarna landskapsarkitekter i Göteborg. Jag längtade även efter att jobba på ett mindre kontor där man har större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Plus att jag alltid tyckt att MARELD gör fina och innovativa projekt!

Har du något särskilt intresse inom landskapsarkitektur?

Mmm… många, men har jobbat en del med ungdomar och platser där de vill vara. De är ju en speciell grupp på det sättet att de har få platser att vara på. Hemmet är ju inte alltid så lockande och  andra platser kostar pengar eller har åldersgräns. Sen tycker jag det är spännande med genusperspektiv på landskapsarkitektur och stadsplanering. Utöver det har jag börjat nörda ner mig hur man kan minska buller i stadsmiljöer. Buller har ju en ganska stor påverkan på vår hälsa, kan man minska bullernivåer med snygga och gröna lösningar vinner man mycket.

Är du igång med några spännande projekt?

Ja! Jag sitter bland annat och skissar på allmän platsmark i Varvsstaden nära vårt kontor i Malmö och en ombyggnad av skolgård i Skövde. Varvsstaden känns extra kul eftersom det är en plats jag ofta passerar och ömmar för.