Välkomna till mareld!

Varmt välkomna säger vi till Kerstin (t v) och Josefine (t h) som börjat hos oss nu efter sommaren!

Kerstin är uppdragsledande landskapsarkitekt med mer än 1O års erfarenhet. Hon är särskilt intresserad av offentliga platser och har jobbat med allt från stora utredningar i planeringsskedet till detaljprojektering av torgmiljöer och planteringar. Kerstin har vana av att växla mellan olika skalor och se detaljernas del av helheten och att sammanväga olika aspekter så som tillgänglighet, skötseleffektivitet och en god gestaltning.

Josefine är nyexaminerad från SLU, Alnarp. Josefines är intresserad av hur stadens olika rum påverkar människorna som vistas där, detta fick henne att skriva sitt examensarbete om barn och förskolegårdar i stadsmiljö. I arbetet undersökte hon hur förskolegårdens storlek påverkar barnens lek och användning av gården.