Välkomna Andreas och Erik-Hugo!

Med två nya ansikten – Andreas och Erik-Hugo – breddar vi vår kompetens inom arkitektur och design. Andreas Møller är arkitekt från Danmark som parallellt med sin lärartjänst på Chalmers ska styrka Marelds kompetens inom stadsbyggnad och arkitektur. Erik-Hugo Pajos är formgivare, utbildad både i Estland, Spanien och på HDK här i Göteborg.