Utveckling av Karantänen i Helsingborg

MARELD tillsammans med Esencial är ett av tre team som ska jobba med utvecklingen av Karantänen i Helsingborg! Förslagen kommer att presenteras under H22 City Expo (juni 2022)  i en särskild utställning som öppnar i den gamla karantänsbyggnaden. Där kommer helsingborgarna kunna ta del av och tycka till om förslagen.

Som grund till arbetet har Helsingborg kommun haft en invånardialog och fått in över 1000 åsikter, inte bara för själva byggnaden utan även tomten som omfattar ungefär 5000 kvadratmeter.

Läs mer här.