Urban växtvandring – Belle de Bitume

Passa på att lära dig mer om biologisk mångfald i staden och nätverka kring grön infrastruktur!

Den 1/1O är det dags för C/O City’s andra nätverksträff i Göteborg med temat biologisk mångfald, där alla intresserade är välkomna att dela kunskap och inspiration kring biologisk mångfald i staden. Vi vandrar tillsammans från Domkyrkan till Botaniska trädgården med flera stopp på vägen för att identifiera olika arter i staden. Genom att skriva växternas namn på marken bredvid skapar vi tillsammans en urban växtvandring och uppmärksammar den gröna infrastruktur i staden.

Tid: Torsdagen den 1 oktober, kl. 17.00

Plats: Vi samlas utanför Domkyrkans entré och vandrar tillsammans till Botaniska trädgården (3 km). Där blir vi välkomnad av pedagogerna av Botaniska som ska visa deras projekt om biologisk mångfald och minglar vi vidare med egen medhavd dryck och snacks.

C/O City är en ideell ickevinstdrivande förening som verkar för gröna, levande städer med ekosystemtjänster för alla människors välbefinnande. Denna nätverksträff är arrangerad av C/O City´s medlemmar MARELD landskapsarkitekter och White arkitekter i Göteborg.

Anmäl dig här!