Upprustning av miljonprogram

MARELD deltar i projekt för att rusta upp miljöer i två miljonprogram i Trollhättan och Uddevalla. Balder är fastighetsägare och har sökt medel från Boverket. Förslag och genomförande ska ske i dialog med de boende och byggnation är planerad till hösten. Området Kronogården i Trollhättan och Dalaberg i Uddevalla är särskilt utsatta områden med stort behov av förnyelse. Samtidigt är de väldigt levande områden med massor av barn och ungdomar. För MARELD är detta en viktig och spännande uppgift.