Två kyrkor i Värmland

MARELD har engagerats för att hjäpa till med utemiljön vid två kyrkor utanför Säffle. Det handlar om vackra och känsliga kulturmiljöer, bl a en befintlig minneslund, som behöver förnyas.