Trollhätte kanalpark

Efter vinterns idéarbete med Vänersborgs och Trollhättans vattenvägar, om hur man kan öka deras attraktivitet som besöksmål,  har Innovatum gett MARELD i uppdrag att göra en fördjupad studie runt Gamle Dal och Slussplan i Trollhättan. En fantastiskt miljö att ta sig an för en landskapsarkitekt.