Trollhätte kanal

Under hösten skall MARELD medverka i workshops och idéarbete för att ta fram nya kreativa lösningar på hur områdena kring Trollhätte kanal kan utvecklas och förändras med avseende på attraktivitet, tillgänglighet, information, nya aktiviteter och fler entreprenörer.

Projektet är en del av ett EU-projekt kallat MARIFUS som bl.a. har till uppgift att stärka turism och besöksnäring kring Trollhätte kanal och Limfjorden.  Detta skall göras genom att utveckla maritima kulturarvsmiljöer till mer attraktiva besöksmål. Projektet leds av Innovatum.