Tillgängligt bad på Getterön i Varberg

Brrrr. Sommaren känns avlägsen nu i februari men det är då Varbergs kommun förbereder badsäsongen som bäst. MARELD har fått i uppdrag att rita ett tillgänglig bad på Getterön. Som så ofta i dessa projekt är naturen känslig, här handlar det dessutom om att bygga i ett naturreservat. Att göra rätt val i balansgången mellan naturhänsyn, funktionalitet, ekonomi och drift, blir uppdragets utmaning.  Och det är en utmaning som vi älskar!