Till final i tävlingen om ”Röda Husen”, Lidköping

MARELD går vidare till final i tävlingen om ”Röda husen” på Esplanaden i Lidköping!

Markanvisningstävlingen, som anordnas av Lidköpings kommun, gäller de fyra röda husen på Esplanaden samt området norr om dessa. Mareld har ihop med Projektlaget i Lidköping AB, LINK Arkitektur och Antiquum tagit fram förslaget ”Livet vid Krukmakaregatan” vilket är ett av tre förslag som går vidare till final. Syftet med tävlingen är att få fram bästa idé och förslag kring hantering och nyttjande av de kulturhistoriskt värdefulla röda husen samt en förtätning med bostäder i kvarteret.

Förslaget är tänkt att läka den idag trasiga kulturmiljön på platsen genom att återknyta till tidigare bebyggelsestrukturer och skapa ett kvarter som återfår sin gröna, småskaliga karaktär. Materialen utgörs utvändigt av enkla, gedigna material såsom gat­sten, kullersten och stenmjöl. Kvarteret ska upplevas som en grön oas i staden med prunkande kulturväxter bakom träplanken.

Tävlingen avgörs under hösten.

Läs mer om tävlingen här.