The place we share

I vårt förslag -The place we share – vill vi lyfta den allmänna platsens betydelse i staden och öka förståelsen för Brunnsparken som stadsrum i Göteborgs historia, nutid och framtid. Platsen definieras av sin omgivning, dess väggar och angränsande ytor. Vi vill omvandla Nordstans slutna hörn och låta det bli folkets hus – ett kulturhus för alla – i vid bemärkelse. Kulturhusets uterum blir Brunnsparken tillsammans med kanalen och det nya stadsstråket.

Vi är en del av utställningen ”Arkitekturvisioner: Brunnsparken” på Röhsska som pågår mellan 5:e juni och 25:e september 2021.

Foto: Carl Ander, Röhsska museet