Taklandskap 2.O i tidningen Utemiljö

MARELD har skrivit en artikel i senaste numret av tidningen Utemiljö.

Kikar man noga på flygbilder över innerstadens täta taklandskap kan man ganska snabbt upptäcka bortglömda takterrasser och platta tak på överbyggda innergårdar. Ofta helt outnyttjade och skräpiga men fullt synliga för de som jobbar eller bor i byggnaden. Här tror vi att det finns en enorm potential för fastighetsägare, för verksamma i byggnaden och för klimatet. Idag är det vanligt att det anläggs extensiva moss- och sedumtak på byggnader. Dock bidrar dessa typer av tak sällan något högre estetiskt värde vilket gör taken till en fortsatt outnyttjad resurs för rekreation.”

Du som prenumerant kan läsa hela artikeln här.