Strukturskiss Kviberg

MARELD har fått i uppdrag att ta fram en dispositionsplan för Kviberg park. Vi analyserar stråk, entréer, kopplingar till närområdet. Med en tematisk indelning av områdets olika delar och förslag på innehåll, får kommunen ett verktyg för områdets fortsatta utveckling.