Skolhusgruppen

Skolhusgruppen Västra Sverige har som syfte att sprida kunskap om planering av skolmiljöer. MARELD är representerad i styrelsen genom Fanny Davidsson.