Skolhusgruppen besöker Ängsjögården

MARELD är genom Fanny Davidsson representerad i skolhusgruppens styrelse. I veckan gjorde man ett studiebesök på Ängsjögårdens förskola i Viskafors, en anläggning med höga ambitioner både ute och inne. Läs mer om projektet här.