Skissuppdrag Varvstaden

På uppdrag av Malmö stad har vi fått förtroendet att vara med och jobba i det spännande området Varvsstaden i Malmö. Området ligger mitt i Malmö och utgörs av industrimark där Kockums en gång låg. På området finns idag mycket av de gamla industrimiljöerna bevarade och ska nu kombineras med ny arkitektur, bostäder, arbetsplatser och förskolor för att ge Malmö en ny levande, stadsdel.

Projektet har dragit i gång och började med en heldags workshop tillsammans med Malmö stad, Gehl Architects och Marge Arkitekter. MARELDs uppdrag är att skissa på allmän platsmark i området och bevaka intressen kring landskap och stadsbyggnad när området transformeras.

Bild från varvstaden.se