Skene torg – hur gör man ett torg aktivt igen?

Behov och rörelsemönster ändras, en plats somnar in. Skene torg lider av samma problem som många av landsortens stadsrum. Med utgångspunkt i kommunens dialogarbete, har MARELD tagit fram ett förslag som förhoppningsvis kan blåsa liv i det grå stentorget.