Scen i Vänersborg

Projektering och framtagande av underlag för upphandling av scenen i korsningen Edsgatan – Sundsgatan. En viktig pusselbit i det av MARELD framtagna upprustningsförslaget för Vänersborgs gågator.