RURBAN STUDIO SLUTSEMINARIUM

Lyssna på Rurban Studio -Slutseminarium rörande arbete med gestaltad livsmiljö på mindre orter och landsbygd! MARELD presenterar tillsammans med Karlsborg kommun arbetsprocessen för Norra Kanalområdet i Karlsborg.

Rurban Studio utforskar ett tvärsektionellt arbetssätt mellan kultur- och samhällsbyggnads förvaltningarna inom fyra kommuner i Skaraborg. Under processen har tjänstepersoner arbetat tillsammans med konstnärliga kompetenser för att utveckla sätt att skapa attraktivitet och goda livsmiljöer samt skapa lärdomar som kan appliceras i andra kontexter.

Webbinariumet äger rum den 28 maj kl. 9-12. Anmälan sker här.