Plantering i Jubileumsparken

November och regn är inget som stoppar MARELD och Le Balto. Denna vecka pågår planteringsarbetet för fullt i testbäddarna där växter ska prövas ut för den framtida parken. Studenter och trädgårdsintresserade hjälper till. Även P4 var på plats – lyssna på deras reportage här.