Pilodlingsworkshop i Linnarhult

Har du koll på pilens egenskaper och materialets möjligheter för att skapa levande strukturer?

I april månad höll MARELD i en workshop där allmänheten var med och planterade pil i Linnarhult. Pilen planterades för att skapa rum för lek, ge vindskydd och som material som ska kunna avvändas för hantverk. Workshopen gjordes i samarbete med med Högskolan för konst och design (HDK), Eco- Agroforestry Center (EAC), PlantaPanta Tree och Christian Cerlandsson som en del av forskningsprojekt finansierat av FORMAS.