Parallellt uppdrag Cirkus Lorensberg

Nu är vi igång med det parallella uppdraget avseende Cirkustomten vid Lorensberg i Göteborg. En spännande kulturmiljö ett stenkast från Götaplatsen! Uppdraget innebär att inom ramen för en detaljplaneprocess och genom ett varsamt förhållningssätt till Lorensbergsparken skapa nya bostäder i ett centralt läge, stärka såväl parkens funktion utifrån dess kulturhistoriska betydelse som omgivande gator med nya funktioner i bottenvåningar och säkerställa trygga och tillgängliga stråk förbi och igenom kvarteret i en värdefull kulturhistorisk miljö.

Team MARELD tillsammans med Kanozi Arkitekter och Antiquum är ett av fyra arkitektteam som valts ut för att utveckla Cirkustomten. Det parallella uppdraget anordnas av Serneke i samarbete med Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter.

Läs mer om det parallella uppdraget här.

Bildkälla: Göteborgs stad/Sveriges Arkitekter