Paneldebatt Röhsska

MARELD deltog i paneldebatt på Röhsska tillsammans med övriga utställare samt Helena Bjarnegård, Björn Siesjö och Johan Rhengren. En intressant diskussion kring visionens betydelse för arkitekturprocessen fördes, med fokus på Brunnsparken och Göteborgs stad. Nästa event är den 24 september kl 13-13.45 ”Visioner kring staden” samt Finissaget den 25 september kl 11.30-15.00 på Röhsska.

Läs mer om Arkitekturvisioner: Brunnsparken här, om eventet den 24/9 här samt om Finissaget den 25/9 här.