Nytt uppdrag för Akademiska hus

Två gårdar och två gårdsupprustningar. MARELD bistår med förslag i samarbete med Ferrum Arkitekter.