Nya ansikten på MARELD

Vi välkomnar tre nya medverkande landskapsarkitekter till MARELD!

Berätta lite om er själva, vad har ni gjort tidigare?

Anna – My interest in ecological processes and design let me to the profession of landscape architecture. I completed my education in Germany and Sweden and gained professional experience during an internship in Lisbon and Berlin.  

Vanja – Jag är nyexaminerad landskapsarkitekt från SLU Uppsala och är nu tillbaka i Göteborg efter en längre tid i Stockholm, det känns spännande! Under studietiden gjorde jag praktik och jobbade på Nivå Landskapsarkitektur i Stockholm, där jag fick möjligheten att jobba med flera kulturhistoriskt viktiga projekt. Jag har även arbetat på Rosendals trädgården på Djurgården i Stockholm under många år. Där väcktes intresset och förståelsen för hur viktiga våra gröna miljöer är, fram för allt för människor i staden. Det gav också en praktisk efterhet trädgårdsskötsel och växter.

Helga – Jag har hunnit jobba som landskapsarkitekt i ett par år efter studier i Göteborg, Alnarp och Köpenhamn. Närmast kommer jag från kontoret Sydväst i Malmö och tidigare har jag även arbetat på fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad. Sedan har jag också arbetat en del som frilansande illustratör, jag älskar att måla och rita och jag fascineras av städer och av naturen  – alltså har jag haft mycket roligt på jobbet hittills!

Är du igång med några spännande projekt?

Anna – Yes, I am working on a concept for sustainable stormwater-management for Gamlestaden’s Fabriker and a public park in central Gothenburg. Both projects are of different scales and level of detailing which makes the design work very exciting and diverse.

Är det något särskilt inom yrket som du är lite extra passionerad kring?

Vanja – Jag har ett stort intresse för en plats eller ett områdes kulturhistoria och hur dess olika tidslager kan bevara och utvecklas efter samtida behov. För mig innebär det att ta till vara på befintliga värden och se potential i det redan byggda. Vi står inför en spännande och utmanande omställning, där vi måste bli bättre på att både bevara och återbruka för att långsiktigt nå hållbar utveckling och vara mer resurssnåla. Att få vara med och formge viktiga gröna miljöer i staden för både människor och natur driver mig som landskapsarkitekt. 

Varför väckte MARELD ett intresse hos er?

Helga – Jag upplever MARELD som ett inspirerande och formstarkt kontor med attraktiva värderingar som lierar med mina egna. Det känns som att det finns en så härlig stämning här och jag uppskattar också det engagerade och passionerade förhållningssättet till projekt som alla kollegorna verkar ha. Jag ser fram emot att arbeta med samma drivkrafter.

Bild (från vänster): Anna Krassuski, Vanja Pihl och Helga Eknor