Nya ansikten i Øresund

Hej Moa Hansson Broman och Emma Örtman! Ni är MARELDs senaste tillskott – Varmt välkomna!

Ni har hunnit arbeta några veckor nu och tillhör vårt kontor i Øresund. Vi är nyfikna! Berätta lite kort om er själva, bakgrund, tidigare jobb?

Moa: Jag har alltid varit intresserad av natur, färg och form och samhällets sociala strukturer vilket landskapsarkitektyrket är den perfekta blandningen av. Jag inledde min karriär som landskapsarkitekt på ett mindre landskapsarkitektkontor i Stockholm. Sen har jag varit projektledare, beställare och internkonsult på en kommun. Båda arbetsplatserna har präglat mig mycket och gett mig en bred kunskapsbas som jag är tacksam över. Senast kommer jag från ett större konsultföretag.

Emma: Jag är landskapsingenjör och kommer nu senast från Atkins där jag jobbat främst med projektering inom infrastruktur och landskap i drygt 3,5 år. Innan dess jobbade jag med anläggningsprojekt på Älmhults kommun. Innan jag kom in på landskapsbanan har jag pluggat media, haft en massa olika jobb, bland annat på kyrkogård och inom kundtjänst, bott på Irland och i Göteborg, hållit på lite med keramik och en del med yoga.

Emma, varför väckte MARELD ett intresse hos dig?

Jag har längtat efter att jobba i projekt med större landskapsfokus, något som jag tycker att MARELD verkligen uppfyller. Jag har haft lite span på MARELD sedan de etablerade sig i Øresundsregionen och blev väldigt peppad när det dök upp en landskapsingenjörstjänst! 

Moa, är det något särskilt inom yrket som du är lite extra passionerad kring?

Något som driver mig lite extra är barns plats i vårt samhälle. Jag har en hypotes/tro som lyder: Om man planerar och gestaltar för och med barn skapas automatisk en mängd värden som ibland upplevs svåra att få till i andra sammanhang. Exempelvis är miljöer för och av barn alltid pedagogiska, spännande/utmanande, vackra, aktiverande och hållbara. Är det inte värden vi vill att alla våra platser ska ha?