Ny stadspark i Göteborg

Arbetet med utvecklingen av Färjenäsparken är nu igång! En ny stadspark i bästa söderläge vid Göta älv. Ett första steg är att ta fram ett gestaltningsförslag för parkens södra del, där viktiga komponenter blir de nya skogsbrynen som ramar in den generösa gräsytan.