Nytt år, ny stad, nytt projekt

MARELD har fått sitt första uppdrag i Jönköping. Vi ska ta fram ett gestaltningsprogram för tändsticksområdets östra delar. Kulturmiljö, stadsrum, ny stad, nya människor…. Här finns mycket att se fram emot!