Ny aktivitetspark i Simrishamn

MARELD har haft äran att ta fram förslag på utformning av en ny aktivitetspark i centrala Simrishamn. Förslaget är ett resultat av en dialogprocess som pågått sedan hösten 2O21. Under förra veckan hölls sista presentationen för den referensgrupp som utkristalliserats under processens gång.

Förslaget innebär att en skatepark ska adderas parken, lika så nya platser för grill, picknick och plats för balans och motorik. De befintliga boulebanorna bevaras, utökas och sätts i ett spännande sammanhang. Platsen mellan boule och skate bildar en gemensam yta/torg där möten mellan generationer kan ske. En social plats för utbyte av idéer och kunskap. Vi hittar inspiration i gamla tiders promenadparker och moderna kontinentala parker där det är en självklarhet att mötas över generationsgränserna.

Nu börjar projekteringsfasen. Det blir en spännande fortsättning!