Mölndal Centrum

MARELD skall ta fram gestaltningsprogram för Mölndal Centrum. Hela centrum står inför en rejäl omvandling med nya handelsytor, gallerior, tillkommande bostäder och generell upprustning av gator, torg och platser.