Masthuggsterrassen

Nordens största bostadsrättsförening skall förtätas och bygga nya radhus på terrasserna mot Älven.  Nytt tätskikt på hela gården innebär total omgestaltning av gårdsmiljön samt kring de nya husen. Under våren projekterar MARELD fullständigt förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Övriga projektörer är Ferrum Arkitekter, Tellsteds projektledning, Reinertsen, WSP m fl.