MARELD ritar Sveriges första fossilfria förskolegård

Hoppet förskola är ett innovationsprojekt som ska generera konkret kunskap och fungera som förebild för framtidens fossilfria byggnation i Göteborg och samtidigt skapa nya förutsättningar för en hållbar byggbransch. Detta är ett steg mot Göteborgs mål om en klimatneutral stad år 2O3O.

Vi ser fram emot att få skapa en förskolegård som är spännande, lekfull, lärande och hållbar både för människa och miljö – till stor del genom att bevara de värden som redan finns på platsen. Det ska bli spännande att leta efter material att återbruka från Göteborgs stad och upptäcka nya tillvägagångssätt!

Projektet kommer drivas genom partnering där Lokalförvaltningen är byggherre och Derome totalentreprenör. Målet är att förskolan ska vara redo för inflytt år 2O21, i samband med Göteborgs 4OO-årsjubileum.