MARELD ritar allmän plats i Backaplan

På uppdrag av Trafikkontoret har vi startat upp ett både spännande och viktiga uppdrag, att skapa kvalitativa och hållbara stadsrum i den nya stadsdelen Backaplan, Göteborg.
Uppdraget innefattar stadsdelens alla gator och torg, som på sikt ska fyllas med ett myllrande stadsliv.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Göteborgs stad och andra aktörer i detta projekt under hösten!

Visualisering: White Arkitekter