MARELD rekryterar radarpar i syd

Från och med november får MARELD en förlängd arm i syd. En av Sveriges största auktoriteter på området för landskapsarkitektur, Anders Folkesson, blir nämligen en del av kontoret. Vid årsskiftet ansluter även f.d. kollegan, landskapsingenjören Anne-Lii Lindahl, med stort engagemang för hållbarhet och med hög teknisk kompetens. Anders och Anne-Lii kommer inledningsvis att ha sitt geografiska kontor i Höör, men vara starkt förankrade med kollegorna på kontoret i Göteborg.

– Rekryteringen innebär en breddning och förstärkning av MARELDs spetskompetens och marknadsmässiga styrka på flera sätt. Dels genom att vi får en större närvaro i södra Sverige liksom Öresund, vilket öppnar upp för nya samarbeten och spännande projekt i en del av Sverige där landskapsarkitektur står högt på agendan. Dels ger Anders och Anne-Liis kopplingar till SLU Alnarp stora möjligheter till samarbeten med universitetsvärlden, säger Elina Engelbrektsson, VD på MARELD landskapsarkitekter.

Oskar Ivarsson, MARELDS grundare och kreativa ledare, är mycket nöjd med rekryteringen. – Anders är ju lite av en guru i sammanhanget och kombinationen tillsammans med Anne-Lii, som är en fena på projektering och digitala verktyg, gör att vi stärker upp vår förmåga inom grön ingenjörskonst ytterligare.

Anders har en gedigen akademisk bas och är för stunden universitetslektor vid Institutionen för Landskapsarkitektur, Planering och Förvaltning vid SLU Alnarp. Därtill har han mångårig erfarenhet som konsult, egen företagare samt delägare och VD på Mellanrum. Anders är en bred generalist med god helhetssyn samtidigt som han har spetskompetens inom exv. växtbäddar, öppen dagvattenhantering och växtkomposition. Han är även författare till boken Jordkokboken, Movium-rådgivare och har varit med i planering och projektering av dagvattensystemen i Ekostaden Augustenborg.

Anne-Lii Lindahl, landskapsingenjör, har efter examen arbetat som amanuens och forskningsassistent vid SLU Alnarp. Anne-Lii brinner för att skapa hållbara grönskande städer som inte bara är estetiskt tilltalande utan även fungerar för miljö, brukare och förvaltare.

Då Anders och Anne-Lii varit kollegor vid SLU är de redan ett inarbetat team som de båda uppskattar och som ger goda resultat i arbetet.

– Det är en extremt rolig och spännande utmaning att få vara med och driva utvecklingen av MARELD i syd. Jag brukar aldrig längta efter november, men nu räknar jag dagarna dit! Vi gör medvetet en relativt försiktig start, men jag är redan otålig efter att vi ska bli fler och inrätta ett fint, permanent kontor – och tillförsikten att så ska kunna ske är stor! säger Anders Folkesson.