MARELD rekryterar ny VD

Från och med den 5 mars blir Elina Engelbrektsson ny VD för MARELD Landskapsarkitekter AB. Hon tillför också ett stort kunnande inom miljö och social hållbarhet, vilket är i linje med kontorets särskilda profil och inriktning. Nuvarande VD Oskar Ivarsson tar rollen som kreativ ledare med ökat fokus på design och innovation i uppdrag och projekt.

Elina kommer närmast från en tjänst som avdelningschef för Miljö och Samhälle på WSP. Hon har haft flera ledande roller och ingått i ledningsgruppen för WSP Samhällsbyggnad Väst.

”Jag har länge betraktat MARELD som ett modigt kontor med stort hjärta och jag ser fram emot att få leda och utveckla verksamheten i den riktningen tillsammans med styrelse och medarbetare”, säger Elina.

Elina är utbildad miljöplanerare med examen från Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) vid Göteborgs Universitet och har utöver rollen som chef jobbat som hållbarhetskonsult i olika typer av stadsutvecklingsprojekt.

Fokus på hållbar och innovativ landskapsarkitektur

Oskar Ivarsson lämnar över VD-tjänsten för att inom MARELD verka som kreativ ledare och tar därmed en mer aktiv roll i uppdrag och projekt. Något som ligger i linje med målsättningen att ligga i framkant när det gäller landskapsarkitektur och hållbarhet och öppnar för utveckling och innovation.

”Med Elina får MARELD en trygg och stabil ledare, och jag ser fram mot att kunna fokusera i uppdrag och kreativa skeden tillsammans med medarbetare, kunder och samarbetspartners”, säger Oskar Ivarsson

MARELD landskapsarkitekter AB är inne i en intensiv utvecklingsfas.  Inom loppet av 5 år har kontoret vuxit från 5 till 15 medarbetare. Sedan årsskiftet utökades styrelsen med de externa ledamöterna Jan Berglund (ordförande) och Soon Hammarström. Styrelsen kompletterar med utökat nätverk samt kompetens och har bidragit aktivt i rekryteringsprocessen.