MARELD jobbar vidare med Mölnlycke å-promenad

Strax före jul bjöds MARELD, White och Landskapsgruppen in till parallellt uppdrag för Mölndalsåns framtida utformning genom centrala Mölnlycke.   I samband med breddning av å-fåran, vill kommunen ta tag i å-rummet som en resurs för stadslivet i centrum.

MARELD har nu valts ut  att jobba vidare med projektet. Arbetet i denna andra etapp startade med en workshop med fokus på Kulturhusets behov och Kulturhusuddens framtida utformning.