MARELD fördjupar sitt hållbarhetsarbete

MARELD kommer under hösten att satsa på och utveckla sitt pågående hållbarhetsarbete. Detta genom att hela kontoret träffas och tillsammans fördjupar sina kunskaper via workshops, diskussioner och föreläsningar.

 

Vi presenterar också Moa, som är vår nya hållbarhetsansvariga med fokus på att fortsätta driva, samordna och utvärdera MARELDs hållbarhetsengagemang. Rollen innebär ett arbete med att säkerställa att den tid och energi vi lägger ner ger positiva effekter i verksamheten, hos medarbetarna och i varje projekt vi är engagerade i.

 

”MARELD har ett djupt engagemang för hållbarhet både i projekten och på kontoret men också i privatlivet. Det är därför en ära att få axla denna roll och få möjlighet att upprätthålla drivet och samtidigt systematisera och implementera i vårt verksamhetssystem. Ser fram emot höstens arbete med att ISO-certifiera oss!”