MARELD DELTAR I UTSTÄLLNING PÅ RÖHSSKA MUSEET

Arkitekturvisioner: Brunnsparken
5 JUNI 2O21 – 26 SEPTEMBER 2O21

I samband med Göteborgs 4OO-årsdag 5 juni presenterar Röhsska museet arkitekters visioner för hur en publik plats i Göteborg hade kunnat se ut. I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöks vad som händer när arkitekter och formgivare från olika praktiker får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen. I utställningen presenterar varje arkitekt eller arkitektkontor sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, referensobjekt och manifest. MARELD är utvalda att delta med ett bidrag.

Dörrarna öppnas 5 juni kl 11.OO. Digital vernissage 5 juni kl.11.3O. Mer info här.