mareld + chalmers

MARELD har under hösten varit engagerade i kursen “Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context” inom masterprogrammet Chalmers Architecture and Planning Beyond Sustainability.

Det övergripande temat för designstudion är planering och design för hållbar utveckling i en liten/medelstor kommun. Specialtema 2022 är Arkitektur för regional “stads-/samhällsutveckling”. Kursen fokuserar på lokal utveckling och lokal-regional omvandling av den byggda miljön. Under hösten 2022 har Marks kommun varit studieområde, där även kommunen varit engagerade och delaktiga i kursen. Nu arbetar studenterna för fullt med slutinlämning av sina fördjupningsprojekt.

Det är och har varit mycket givande att få vara med och delta i de många  intressanta och viktiga diskussioner och framtidsspaningar som har ägt rum under kursen, där studenter från olika arkitektutbildningar från ett flertal länder i världen samlas.