MARELD certifierat enligt ISO-standard!

Under år 2022 har vi haft ett intensivt internt arbete med att utveckla vårt verksamhetssystem. Vi har ägnat mycket tid åt att prata om vad som är viktigt i vår verksamhet, både för kunder och medarbetare. Nu i januari 2023 kan vi sätta upp certifikatet på väggen och fortsätta arbeta med våra kvalitets- och miljöfrågor, hur vi håller ordning, följer upp och gör oss ännu bättre!