Kvalitetsprogram Mariesjö

MARELD har fått uppdraget att ta fram ett kvalitetsprogram för Skövdes nya stora stadsutvecklingsprojekt –  Mariesjö. Arbetet sker i nära samarbete med Fredblad arkitekter och stadens tjänstemän. I höst fortsätter arbetet med gestaltningsprogram.

Visionsbilden är framtagen av OKIDOKI Arkitekter.