Hur gör vi plats för barnen i den täta staden?

– En ständigt aktuell fråga som diskuterades på Skolhusgruppens seminarium den 29 november, där Fanny Davidsson från Mareld är styrelsemedlem. Fyra inbjudna paneldebattörer; Titti Olsson, Lukas Memborn, Patrik Höstmad och Johannes Hulter höll var sitt anförande kopplat till deras syn på stadsplanering utifrån ett barnperspektiv. Det resulterade i en intressant diskussion om stadens förtätning och några av inläggen skapade starka känslor bland seminariets deltagare. Barns plats i staden är ett ämne som verkligen berör och engagerar många. Här kan du se filmklipp från seminariet.